Croeso - Welcome


Ers dros 35 mlynedd, mae Cylch Ymchwil Rheilffyrdd Cymru (CYRhC) yn dod ag ymchwilwyr a modelwyr at ei gilydd sydd â diddordeb ym mhrif linellau a changhennau Rheilffyrdd Cymru, yn ogystal â'r tramffyrdd a lleoliadau diwydiannol â chysylltiad rheil ledled y Dywysogaeth.
Illustration
Er 1978, prif bwrpas CYRhC yw darparu fforwm i aelodau ar gyfer trafodaethau, cyfleusterau ymchwil a chyfrwng hwyluso cysylltiadau ag eraill â diddorebau tebyg er mwyn osgoi dyblygu gwaith ymchwil. Er mwyn gwireddu'r amcanion hyn, mae canolfan ymchwil gyda CYRhC yn Rhiwderin, ger Casnewydd yn Ne Cymru, ac mae'r Cylch yn cynnig cylchlythyr rheolaidd i aelodau, cylchgrawn cyhoeddiedig, cyfarfodydd dan do a gwibdeithiau maes.

Ymunwch â ni

Gyda channoedd o aelodau ledled y wlad a thu hwnt, bydd rhywun ar gael i helpu gyda chwiliadau a rhoi cyngor ar y ffordd orau o fwrw ymlaen gyda'ch ymchwil. Felly gall ymuno â'r Cylch arbed llawer o amser ac ymdrech. Yn ogystal, mae cyfleusterau a digwyddiadau eraill ar gael i aelodau >>.

Hawlfraint

Mae hawlfraint y tudalennau hyn a'r delweddau a'r wybodaeth sydd ynddynt yn perthyn i Gylch Ymchwil Rheilffyrdd Cymru. Ni chaniateir atgynhyrchu gwybodaeth neu ddelweddau at bwrpas elw heb ganiatâd ysgrifenedig o CYRhC ond caniateir atgynhyrchu gwybodaeth a delweddau yma at bwrpas defnydd unigol yn unig.

Latest News


Updated February 26th 2017

Indoor meetings for 2017/18. Next meeting 8th April 2017. More details >> Rhymney Railway van

Updated December 12th 2016

Cambrian Railways c1899-1915 Waterslide Transfers. More details >> Cambrian Railway

Updated June 13th 2016

New book by Edward Dorricott "Samuel Telford Dutton Railway Signal Engineer of Worcester" published by the Signalling Record Society. More details >> Samuel Telford Dutton Railway Signal Engineer of Worcester

Updated, 21st May 2016

Searchable indexes of the first five volumes of the WRRC Journal are available in PDF format on their appropriate pages. WRRC Journal.

Updated, 11th May 2015

Updated South Wales Railways Passenger Services map 1920 available in the Members Section.

Updated 12th February 2016

Updated index Private Owner Wagons & tankers Index (mainly pre - 1948) compiled by Joe Greaves.

Updated, 14th September 2015

Updated catalogues and collections in Research Material. Including the new Hergest Trust catalogue in Research collections.


WRRC Forum

The WRRC Forum is the place to discuss Welsh Railways follow the link ... »